Langue Langue

français français

Blogues Blogues

Retour

Tuổi 1996 hợp tuổi nào

Tuổi 1996 Bính Tý

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Các bạn có năm sinh âm lịch là 1996 có nghĩa là sinh trong khoảng 19/2/1996 đến 6/2/1997 dương lịch.

 

Các bạn có năm sinh âm lịch là 1996 có nghĩa là sinh trong khoảng 19/2/1996 đến 6/2/1997 dương lịch.

TUỔI 1996 MỆNH GÌ, HỢP TUỔI NÀO?

TUỔI 1996 MỆNH GÌ?

Sinh năm 1996 là Nam hay Nữ đều Mệnh Thủy – Nước Trong Lạch – Giãn hạ Thủy

SINH NĂM 1996 TUỔI GÌ?

Sinh năm 1996 tuổi Bính Tý (con chuột)

NAM 1996 HỢP TUỔI NÀO?

(Xét chi tiết 10 tuổi – chỉ cần một màu xanh là đủ cho tất cả)

Nữ 1995: (Ất Hợi – con Heo, mạng Hỏa, cung mệnh Khảm)

– Xung hợp Thiên Can: Bính – Ất => Bình thường

– Thiên can soi địa chi: Con khó nuôi

– Càn Khôn: Cung TỐN với cung KHẢM => Sinh Khí (rất tốt)

– Khắc Mạng: Thủy và Hỏa => Duyên tự nhiên thành, tuy xấu mà đặng hòa hợp

– Địa chi: Tý và Hợi => Bình Thường

Nữ 1996: (Đồng tuổi, Bính Tý, mạng Thủy, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên Can: Bính – Tý => Bình thường

– Thiên can soi địa chi: Người vợ sinh sản khó, nhưng nuôi được thì danh thơm. Trước sau cũng giàu sang Đại Lợi, nếu có vợ lẽ thì vợ lễ sẽ sinh con trai.

– Càn Khôn: Cung TỐN với cung KHÔN => Ngũ Quỷ (xấu)

– Khắc Mạng: Thủy và Thủy => Điền trạch Đặng, ăn ở với nhau được

– Địa chi: Tý và Tý => Bình Thường

Nữ 1997: (Đinh Sửu, mạng Thủy, cung mệnh Chấn)

– Xung hợp Thiên Can: Bính – Sửu => Bình thường

– Thiên can soi địa chi: Bình thường

– Càn Khôn: Cung TỐN với cung CHẤN => Phước Đức (Rất tốt)

– Khắc Mạng: Thủy và Thủy => Điền trạch Đặng, ăn ở với nhau được

– Địa chi: Tý và Sửu => Lục hợp

Nữ 1998 (Mậu Dần, mạng Thổ, cung mệnh Tốn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Mậu =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Dần =>> Vợ chồng khi lìa khi hiệp, rồi sau cũng đặng sum vầy, sanh con trai thi đỗ vì đặng chữ ” Phùng Xuân ” ướng.

– Càn Khôn: Tốn – Tốn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 

– Khắc mạng: Thủy – Thổ =>> Hai mạng khắc nhau, vui vẽ bất thường, làm việc gì cũng khó.

– Địa chi: Tý – Dần =>> Bình thường

Nữ 1999 (Kỷ Mão, mạng Thổ, cung mệnh Cấn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Kỷ =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Mão =>> Làm ăn lúc tịnh lúc suy, nhiều con chẳng thành đạt, dầu có lúc phong lưu cũng vô ích.

– Càn Khôn: Tốn – Cấn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) 

– Khắc mạng: Thủy – Thổ =>> Hai mạng khắc nhau, vui vẽ bất thường, làm việc gì cũng khó.

– Địa chi: Tý – Mão =>> Tứ Hành Xung.

Nữ 2000 (Canh Thìn, mạng Kim, cung mệnh Càn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Canh =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Thìn =>> Làm ăn lúc tịnh lúc suy, nhiều con chẳng thành đạt, dầu có lúc phong lưu cũng vô ích

– Càn Khôn: Tốn – Càn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn được: Hại Họa ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Thủy – Kim =>> Kim Thủy sinh tài sung sướng đến già, con cháu đặng khá.

– Địa chi: Tý – Thìn =>> Tam hợp.

Nữ 2001 (Tân Tỵ, mạng Kim, cung mệnh Đoài)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Tân =>> Chồng Bính lấy Vợ Tân rất tốt. 

– Thiên can soi địa chi: Bính – Tỵ =>> Đặng Phú quý vinh hoa sung sướng đến trọn đời, con cháu cũng đẵng hiển đạt.

– Càn Khôn: Tốn – Đoài =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài được: Lục Sát ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Thủy – Kim =>> Kim Thủy sinh tài sung sướng đến già, con cháu đặng khá.

– Địa chi: Tý – Tỵ =>> Bình thường

Nữ 2002 (Nhâm Ngọ, mạng Mộc, cung mệnh Cấn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Nhâm =>> Chồng Bính lấy Vợ Nhâm rất Xấu. 

– Thiên can soi địa chi: Bính – Ngọ =>> Vợ chồng đặng giàu sang đại lợi, từ 40 tuổi trở lên sẻ có tiểu tật, con đặng thi đỗ.

– Càn Khôn: Tốn – Cấn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) 

– Khắc mạng: Thủy – Mộc =>> Thủy Mộc nhân duyên, vợ chồng ăn ở đặng Bá Niên Giai Lão.

– Địa chi: Tý – Ngọ =>> Lục Xung. Tứ Hành Xung.

Nữ 2004 (Giáp Thân, mạng Thủy, cung mệnh Khảm)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Giáp =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Thân =>> Vợ chồng làm ăn trước phải chịu gian nan, sau sẽ đặng sung túc, tích nhiều thành đa, cần kiệm sẽ khá.

– Càn Khôn: Tốn – Khảm =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 

– Khắc mạng: Thủy – Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.

– Địa chi: Tý – Thân =>> Tam hợp.

Nữ 2005 (Ất Dậu, mạng Thủy, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Ất =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Dậu =>> Vợ chồng đặng song toàn, trước nghèo sau dàu, con cái ít.

– Càn Khôn: Tốn – Khôn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn được: Ngũ Quỹ ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Thủy – Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.

– Địa chi: Tý – Dậu =>> Tứ Hành Xung.

NỮ 1996 HỢP TUỔI NÀO?

(Xét chi tiết 10 tuổi – chỉ cần một màu xanh là đủ cho tất cả)

Nam 1998 (Mậu Dần, mạng Thổ, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên can: Mậu – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Mậu – Tý =>> Vợ chồng đặng sum vầy hòa hiệp, phú quý vinh hoa, trước sau đềo đại lợi, con cháu cũng đặng giàu sang.

– Càn Khôn: Khôn – Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 

– Khắc mạng: Thổ – Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.

– Địa chi: Dần – Tý =>> Bình thường

Nam 1999 (Kỷ Mão, mạng Thổ, cung mệnh Khảm)

– Xung hợp Thiên can: Kỷ – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Kỷ – Tý =>> Vợ chồng đặng làm ăn thịnh vượng nhưng trước phải chịu nghèo rồi sau mới đặng giàu.

– Càn Khôn: Khảm – Khôn =>> Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) – Khắc mạng: Thổ – Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.

– Địa chi: Mão – Tý =>> Tứ Hành Xung.

Nam 1997 (Đinh Sửu, mạng Thủy, cung mệnh Chấn)

– Xung hợp Thiên can: Đinh – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Đinh – Tý =>> Vợ chồng rất gian truân, chẳng đặng yên ổn, con cái cũng khó nuôi, hoặc nghèo nàn.

– Càn Khôn: Chấn – Khôn =>> Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn được: Hại Họa ( Thật xấu )

– Khắc mạng: Thủy – Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.

– Địa chi: Sửu – Tý =>> Lục Hợp.

Nam 1996 (Bính Tý, mạng Thủy, cung mệnh Tốn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Tý =>> Người vợ sinh sản khó, nhưng nuôi được thì danh thơm. Trước sau cũng giàu sang Đại Lợi, nếu có vợ lẽ thì vợ lễ sẽ sinh con trai.

– Càn Khôn: Tốn – Khôn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn được: Ngũ Quỹ ( Thật xấu )

– Khắc mạng: Thủy – Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.

– Địa chi: Tý – Tý =>> Bình thường

Nam 1995 (Ất Hợi, mạng Hỏa, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên can: Ất – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Ất – Tý =>> Con cái đặng thi đổ nhưng phải đặng chịu gian nan từ thủa nhỏ. Sung sướng về tuổi già.

– Càn Khôn: Khôn – Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 

– Khắc mạng: Hỏa – Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.

– Địa chi: Hợi – Tý =>> Bình thường

Nam 1994 (Giáp Tuất, mạng Hỏa, cung mệnh Càn)

– Xung hợp Thiên can: Giáp – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Giáp – Tý =>> Có con cái đềo đặng danh dự và quyền thế, nhưng Không có ân đức về sau.

– Càn Khôn: Càn – Khôn =>> Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 

– Khắc mạng: Hỏa – Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.

– Địa chi: Tuất – Tý =>> Bình thường

Nam 1993 (Quý Dậu, mạng Kim, cung mệnh Đoài)

– Xung hợp Thiên can: Quý – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Quý – Tý =>> Đặng giàu sang, con cái thì đỗ cao, nếu tha phương thì có nhiều đại lợi.

– Càn Khôn: Đoài – Khôn =>> Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khôn được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 

– Khắc mạng: Kim – Thủy =>> Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận.

– Địa chi: Dậu – Tý =>> Tứ Hành Xung.

Nam 1992 (Nhâm Thân, mạng Kim, cung mệnh Cấn)

– Xung hợp Thiên can: Nhâm – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Nhâm – Tý =>> Vợ chồng sẽ có bệnh tật, thường gặp sự thưa kiện, dẫu sinh con trai hay con gái cũng Không toàn vẹn.

– Càn Khôn: Cấn – Khôn =>> Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 

– Khắc mạng: Kim – Thủy =>> Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận.

– Địa chi: Thân – Tý =>> Tam hợp.

Nam 1991 (Tân Mùi, mạng Thổ, cung mệnh Ly)

– Xung hợp Thiên can: Tân – Bính =>> Chồng Tân lấy Vợ Bính rất tốt. 

– Thiên can soi địa chi: Tân – Tý =>> Nếu cưới vợ sớm thì dẫu có con cũng Không thành đạt, hay sanh con khò nuôi đến lớn, lấy vợ sau mới đại lợi.

– Càn Khôn: Ly – Khôn =>> Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn được: Lục Sát ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Thổ – Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.

– Địa chi: Mùi – Tý =>> Bình thường

Nam 1990 (Canh Ngọ, mạng Thổ, cung mệnh Khảm)

– Xung hợp Thiên can: Canh – Bính =>> Chồng Canh lấy Vợ Bính rất Xấu. 

– Thiên can soi địa chi: Canh – Tý =>> Lấy nhau gặp thời thì tốt, nếu Không thì dù trai hay gái trọn đời củng chẳng có gì vinh hiển.

– Càn Khôn: Khảm – Khôn =>> Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) – Khắc mạng: Thổ – Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.

– Địa chi: Ngọ – Tý =>> Lục Xung. Tứ Hành Xung.

Nam 1989 (Kỷ Tỵ, mạng Mộc, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên can: Kỷ – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Kỷ – Tý =>> Vợ chồng đặng làm ănthịnh vượng nhưng trước phải chịu nghèo rồi sau mới đặng giàu.

– Càn Khôn: Khôn – Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 

– Khắc mạng: Mộc – Thủy =>> Mộc với Thủy tương sinh tiền tài phú túc, con cháu đông, vợ chồng Bách Niên Giai Lão.

– Địa chi: Tỵ – Tý =>> Bình thường

Nam 1988 (Mậu Thìn, mạng Mộc, cung mệnh Chấn)

– Xung hợp Thiên can: Mậu – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Mậu – Tý =>> Vợ chồng đặng sum vầy hòa hiệp, phú quý vinh hoa, trước sau đềo đại lợi, con cháu cũng đặng giàu sang

– Càn Khôn: Chấn – Khôn =>> Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn được: Hại Họa ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Mộc – Thủy =>> Mộc với Thủy tương sinh tiền tài phú túc, con cháu đông, vợ chồng Bách Niên Giai Lão.

– Địa chi: Thìn – Tý =>> Tam hợp.

Nam 1987 (Đinh Mão, mạng Hỏa, cung mệnh Tốn)

– Xung hợp Thiên can: Đinh – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Đinh – Tý =>> Vợ chồng rất gian truân, chẳng đặng yên ổn, con cái cũng khó nuôi, hoặc nghèo nàn.

– Càn Khôn: Tốn – Khôn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn được: Ngũ Quỹ ( Thật xấu ) 

– Khắc mạng: Hỏa – Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.

– Địa chi: Mão – Tý =>> Tứ Hành Xung.

Nam 1986 (Bính Dần, mạng Hỏa, cung mệnh Khôn)

– Xung hợp Thiên can: Bính – Bính =>> Bình Thường

– Thiên can soi địa chi: Bính – Tý =>> Người vợ sinh sản khó, nhưng nuôi được thì danh thơm. Trước sau cũng giàu sang Đại Lợi, nếu có vợ lẽ thì vợ lễ sẽ sinh con trai.

– Càn Khôn: Khôn – Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 

– Khắc mạng: Hỏa – Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.

– Địa chi: Dần – Tý =>> Bình thường

Các bạn có thể xem bài viết liên quan tuổi 1996: tử vi tuổi 1996 hằng năm

Thân ái!

Dịch Vụ Chuyển Nhà Thái Phong

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DỊCH VỤ

CHUYỂN NHÀ TRỌN GÓI THÁI PHONG

Commentaires
Aucun commentaire. Soyez le premier.